From The Blog

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

Стандартні зразки зерна є одним з найважливіших елементів системи забезпечення єдності вимірювань, як засіб передачі одиниці вимірювань іншим її елементам - від первинного еталона вторинному і т.д ..

Контрольні зразки зерна (макухи, шроту) є ключовою ланкою в забезпеченні метрологічної простежуваності, достовірності і порівнянності результатів аналізів - це одне з доступних і ефективних засобів без тривалого і дорогого лабораторного аналізу.

Стандартні (референтні) зразки широко використовуються для контролю точності результатів вимірювань, градуювання, повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки (інфрачервоних аналізаторів зерна, вологомірів), контролю метрологічних характеристик при проведенні випробувань (в тому числі з метою затвердження типу), валідації методик вимірювань, при оцінці кваліфікації лабораторій.

Використання стандартних зразків для встановлення метрологічної простежуваності результатів вимірювань параметрів якості зерна (зокрема на білок, жир, вологість, клейковину, число падіння, натуру), порівнянності результатів в лабораторіях важко переоцінити.

Правильний вибір контрольних зразків є фундаментом і запорукою об'єктивної оцінки якості отриманих результатів.

Помилка на етапі вибору стандартних зразків зерна, насіння (пшениці, соняшнику, ячменю, сої, ріпаку), макухи і шроту призведе до негативного економічного ефекту ( якщо неправильно відкалібрований лабораторний прилад - експрес аналізатор зерна), коли різниця всього в 1% на великий партії призведе до відчутних фінансових втрат.

Саме тому дуже важливо наскільки:

  • компетентний виробник контрольних зразків зерна (включаючи обладнання, персонал, меннеджмент);
  • дотримана як періодичність, так і відповідність методиці при калібрування ІЧ аналізаторів по стандартних зразках зерна;
  • чи відповідають умови зберігання референтних зразків нормативним - до і після розтину вакуумного пакета.

На жаль в даний час номенклатура еталонних (стандартних) зразків зернових культур недостатня для нормального функціонування системи забезпечення єдності вимірювань в рамках лабораторій з аналізу якості зерна. Наше підприємство займається створенням референтних зразків зернових культур з різними показниками.

Виробництво контрольних зразків (зразків порівняння) - це одне з ключових напрямків нашої діяльності.

Всі вироблені стандартні (референтні) зразки проходять процедуру визначення якісних показників зерна в сертифікованих лабораторіях, які відповідають вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025 та мають офіційне підтвердження цього.

Кожен стандартний (контрольний) зразок зерна, макухи, шроту супроводжується паспортом, в якому наводиться вся інформація, необхідна для правильного його використання і зберігання.