Про нас

Політика конфіденційності

Наша мета і бачення:
Забезпечення єдності вимірювань
при аналізі показників якості зернових культур

Одним з найважливіших елементів системи забезпечення єдності вимірювань є контрольні (стандартні, референтні) зразки, як засіб передачі одиниці вимірювання іншим її елементам.

Стандартні (контрольні, референтні) зразки зерна є ключовою ланкою в забезпеченні простежуваності, достовірності і порівнянності результатів аналізів - це одне з доступних і ефективних засобів передачі одиниці величини.

Контрольні зразки широко використовуються для контролю точності результатів вимірювань, градуювання, повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки (інфрачервоних аналізаторів зерна, вологомірів) , контролю метрологічних характеристик при проведенні випробувань (в тому числі з метою затвердження типу), валідації методик вимірювань, при оцінці кваліфікації лабораторій.

Використання референтних (контрольних, стандартних) зразків для встановлення метрологічної простежуваності результатів вимірювань, порівнянності результатів аналізу якості зерна, шроту, макухи в лабораторіях важко переоцінити.

Правильний вибір контрольних зразків є фундаментом і запорукою об'єктивної оцінки якості отриманих результатів.

Помилка на етапі вибору стандартних зразків призведе до негативного економічного ефекту (неправильно відкалібрований вимірювальний прилад). Саме тому дуже важливо які контрольні зразки, якої якості, і, яким чином Ви використовуєте в своїй роботі.

На жаль номенклатура контрольних зразків зернових, бобових, олійних культур недостатня для нормального функціонування системи забезпечення єдності вимірювань. Тому наше підприємство займається створенням контрольних зразків зернових культур з різними показниками.

Виробництво контрольних зразків (зразків порівняння, референтних зразків) - це одне з ключових напрямків нашої діяльності.

Всі вироблені стандартні зразки зерна проходять процедуру визначення якісних показників у сертифікованих лабораторіях, які відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 та мають офіційне підтвердження цього.

Кожен контрольний зразок супроводжується паспортом, в якому наводиться вся інформація, необхідна для правильного його використання і зберігання.

Стандартні зразки зерна розфасовані у вакуумні пакети щільністю 120 мкм.

Кожен екземпляр референтного зразка забезпечений етикеткою.

Крім цього контрольні зразки є однією зі складових доказової бази при вирішенні спірних питань відповідності продукції заявленим характеристикам, при узгодженні результатів аналізу для об'єктивності розрахунків із замовниками та зниження витрат.

Примітка про відповідальність за продукцію

Задоволеність клієнтів - це центральне питання нашого підприємства. Тому ми розробили веб-сайт, де по кожному продукту відкрито надається інформація. У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що, як правило, відповідальність за якість продукту несе ваш партнер за договором, який постачає вам відповідний продукт.

Це обмеження не діє в разі грубого порушення наших обов'язків через неуважність або навмисне. У разі простою неуважності ми несемо відповідальність, за винятком випадків заподіяння шкоди життю і здоров'ю або нанесення тілесних ушкоджень, тільки в тому випадку, якщо ми порушуємо істотні договірні обов'язки (основні договірні зобов'язання), при цьому наша відповідальність обмежується типовим і передбачуваних збитком. Якщо згідно з цим відповідальність виключена або обмежена, це також діє в разі особистої відповідальності наших службовців, найманих працівників, представників, органів і довірених осіб.

Відповідальність

Даний веб-сайт створений з максимальною ретельністю. Тим не менш, ми не гарантуємо повну точність наданої інформації і відсутність в ній помилок. Будь-яка відповідальність за шкоду, прямою або непрямою причиною якого стало використання даного веб-сайту виключена, якщо збиток не було завдано навмисне або внаслідок грубої необережності. Якщо посилання з цього веб-сайту ведуть на інтернет-сторінки третіх осіб, ми не несемо відповідальність за зміст цих сторінок.