Пшениця

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.001

12.45

12.46

431

28.70

25.39

842

CS.UA.01.002

12.55

12.08

466

24.19

22.02

825

CS.UA.01.003

14.29

10.23

348

18.69

14.17

770

CS.UA.01.004

12.84

9.81

321

-

16.74

814

CS.UA.01.005

13.32

13.31

450

-

25.07

818

CS.UA.01.006

13.09

10.15

400

-

17.73

-

CS.UA.01.007

13.52

15.06

457

-

28.53

-

CS.UA.01.008

14.39

11.31

250

-

20.98

-

CS.UA.01.009

14.19

11.18

247

-

20.14

-

Маса кожного зразка: 1000г

 
В наявності
12.45

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.001

12.45

12.46

431

28.70

25.39

842


 
В наявності
12.55

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.002

12.55

12.08

466

24.19

22.02

825


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.003

14.29

10.23

348

18.69

14.17

770


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.004

12.84

9.81

321

-

16.74

814


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.005

13.32

13.31

450

-

25.07

818


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.006

13.09

10.15

400

-

17.73

-


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.007

13.52

15.06

457

-

28.53

-


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.008

14.39

11.31

250

-

20.98

-


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падання, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.009

14.19

11.18

247

-

20.14

-


 
В наявності

Показник

Метод

 

Отримане значення

CS.UA.01.001

CS.UA.01.008

CS.UA.01.004

Масова частка білку у перерахунку на аср, %

ISO 20483

12,46

11,31

9,81

Масова частка вологи, %

ISO 712

12,45

14,39

12,84

Число падання, с

ISO 3093

431

250

321

Масова частка сирої клейковини, %

ISO 21415-I

28,73

-

-

Масова частка сирої клейковини, %

ГОСТ 13586.1

25,34

20,98

16,74

Натура, г/л

ГОСТ 10840

842

-

814

Масса кожного зразку: 200г.


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Число падіння, с

Масова частка сирої клейковини, %

Натура, г/л

ИСО

ГОСТ

CS.UA.01.001

12.45

12.46

431

28.70

25.39

842

CS.UA.01.002

12.55

12.08

466

24.19

22.02

825

CS.UA.01.004

12.84

9.81

321

 

16.74

814

CS.UA.01.005

13.32

13.31

450

 

25.07

 

CS.UA.01.006

13.09

10.15

400

 

17.73

 

Масса кожного зразку: 200г.


 
В наявності

Показник

Метод

Отримане значення

CS.UA.01.001

CS.UA.01.002

CS.UA.01.004

CS.UA.01.005

CS.UA.01.006

CS.UA.01.007

CS.UA.01.008

Масова частка білку у перерахунку на АСР, %

ISO 20483

12,46

12,08

9,81

13,31

10,15

15,06

11,31

Масова частка вологи, %

ISO 712

12,45

12,55

12,84

13,32

13,09

13,52

14,39

Число падання, с

ISO 3093

431

466

321

450

400

457

250

Масова частка сирої клейковини, %

ISO 21415-I

28,73

24,19

-

-

-

-

-

Масова частка сирої клейковини, %

ГОСТ 13586.1

25,34

22,02

16,74

25,07

17,7

28,53

20,98

Натура, г/л

ГОСТ 10840

842

826

814

817

-

-

-

Масса кожного зразку: 200г.