Соя

Маса зразка: 800 г ± 5%

№ образца

Масова частка вологи, %

(ISO 665)

Масова частка вологи, %

(ДСТУ 4811)

Масова частка білка на АСР, %

(ISO 5983-1)

Масова частка білку при фактичній волозі, %

(ISO 5983-1)

Масова частка білка на АСР, %

(ДСТУ 7169)

Масова частка білку при фактичній волозі, %

(ДСТУ 7169)

Масова частка жиру на АСР, %

(ISO 659)

Масcовая доля  жира при фактической влаге, %

(ISO 659)

Масова частка жиру на АСР, %

(ДСТУ 7577)

Масова частка жиру при фактичній волозі, %

(ДСТУ 7577)

CS.UA.05.001

11.26

 

41.30

36.61

   

21.30

18.90

   

CS.UA.05.002

12.22

 

36.79

32.29

   

22.08

19.38

   

CS.UA.05.003

11.34

 

30.61

27.14

   

25.86

22.93

   
CS.UA.05.004 10.60 9.75 34.72 31.45 34.44 31.24 23.78 21.44 21.60 20.90
 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Масова частка білку при фактичній волозі, %

Масова частка жиру на аср, %

Масова частка жиру при фактичній волозі, %

CS.UA.05.001

11,26

41,30

36,61

21,30

18,90


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Масова частка білку при фактичній волозі, %

Масова частка жиру на аср, %

Масова частка жиру при фактичній волозі, %

CS.UA.05.002

12,22

36,79

32,29

22,08

19,38


 
В наявності

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на аср, %

Масова частка білку при фактичній волозі, %

Масова частка жиру на аср, %

Масова частка жиру при фактичній волозі, %

CS.UA.05.003

11,34

30,61

27,14

25,86

22,93


 
В наявності
№ зразка Масова частка волог и , % Масова частка білка на аср, % Масова частка білку при фактичній волозі , % Масова частка жиру на аср, % Масова частка жиру при...