Соя Шрот

№ зразка

Масова частка вологи, %

Масова частка білка на факт. вологу, %

Масова частка білка на аср, %

Масова частка жиру на факт. вологу, %

Масова частка жиру на аср, %

Активність уреази, мгN/г/хвилин при 30°С

CS.UA.07.001

12.47

44.50

50.84

0.83

0.95

0.13

CS.UA.07.002

 

 

 

 

 

 

CS.UA.07.003