Семінари TrainMiC® і Школа метрології

Проведення семінарів Трейнмік Trainmic для фахівців лабораторій

Що таке TrainMic ® в Україні

TrainMiC® — це навчальна платформа, спеціально розроблена в Європейському Союзі в 2001 році Об'єднаним дослідницьким центром (the Joint Research Centre) Європейської комісії. Основна мета — підвищити кваліфікацію фахівців лабораторій з загальних питань, пов'язаних з вимірюваннями в хімії (MiC - Metrology in Chemistry, Метрологія в Хімії).

Навчальний курс і матеріали TrainMiC® допоможуть українським лабораторіям поліпшити якість результатів їх аналітичних вимірювань через правильну інтерпретацію і виконання вимог стандарту ISO / IEC 17025 для хімічних і біоаналітичних лабораторій.

Спочатку навчальна платформа TrainMiC® надавала узгоджене навчання Метрології в Хімії по всій Європі. На сьогоднішній день TrainMiC® вже вийшов за межі Європейського Союзу. Навчальні матеріали TrainMiC® переведені на 15 мов.

Навчальна платформа TrainMiC® містить узгоджений навчальний матеріал з практичними прикладами, який використовується викладачами TrainMiC® по всьому світу.

Кваліфіковані фахівці — ядро ​​будь-якої організації, що визначають її розвиток і репутацію. Всі документи, що встановлюють вимоги до систем якості (ISO 9001, ISO / IEC 17011, ISO / IEC 17025, ISO 15189, ISO / IEC 17043 і т.д.) мають розділ, що стосується питань освіти, досвіду і постійного підвищення кваліфікації персоналу.

«Украгротест» пропонує навчання у вигляді семінарів-практикумів за програмою TrainMic® і по інших темах:

1. Невизначеність вимірювання величин: основні принципи та підходи до оцінювання.

2. Невизначеність вимірювання величин: основні принципи та підходи до оцінювання при проведенні хімічних і біо-аналітичних вимірювань. trainmic_logo_1.

3. Точність вимірювань відповідно до ISO 5725.

4. Валидация/верификация методик выполнения измерений в рамках одной лаборатории. Метрологическая прослеживаемость измерений trainmic_logo_1.

5. Контроль якості вимірювань в лабораторіях: внутрішньолабораторний контроль і перевірка кваліфікації. trainmic_logo_1.

6. Прикладні статистичні аспекти в аналітичних вимірах. trainmic_logo_1.

7. Внутрішній аудит системи менеджменту в випробувальних і калібрувальних лабораторіях.

8. Концепція нового стандарту ISO / IEC 17025 до: 2017. Розробка, впровадження і підтримка систем менеджменту лабораторій.

9. Практика проведення електрофізичних вимірів в електроустановках до 1000 В.  Семінар-практикум.

10. Мікробіологічні дослідження: основи статистики, валідація, невизначеність вимірювання і контроль якості.

11. Роль невизначеності вимірювань при укладанні про відповідність вимогам.

12. Управління ризиками. Методи оцінки ризиків.

13. Метод газової хроматографії. Приладове оформлення методу.

14. Статистичні методи контролю якості на виробництві.

15. Оцінювання невизначеності вимірювань при реалізації спектрофотометрических методів вимірювань. Семінар-практикум.

16. Оцінювання невизначеності вимірювань при реалізації титриметричних методів вимірювань. Семінар-практикум.

  • Теми семінарів можуть бути складені по Вашим запитам;
  • Можливе проведення тематичних семінарів для фахівців випробувальних, повірочних, калібрувальних лабораторій;
  • Надаємо послуги з індивідуального навчання корпоративних клієнтів в групах. Якщо відрив від виробництва Ваших співробітників неможливий для компанії, ми готові організувати виїзну програму навчання на території Вашої організації або в будь-якому іншому, зручному для Вас місці.

Спікер семінару TrainMiC® в Україні

Семінари TrainMiC® проводять авторизовані (що мають відповідну ліцензію) викладачі, які пройшли спеціальне навчання в Європі на базі Інституту еталонних матеріалів та вимірювань (Institute for Reference Materials and Measurements (IRМM)).

Компанія ТОВ «Украгротест» співпрацює з компанією ПРОФІЛАБ - командою професіоналів в області вимірювань, в якій працюють компетентні викладачі, які не тільки доносять до слухачів теоретичні знання, а й допомагають підвищити практичний досвід виконання і забезпечення якості вимірів / випробувань.

Спікер семінарів TrainMiC® в Україні, авторизований викладач: Міранович-Качур Світлана Олексіївна, яка також є лідером національної команди TrainMiC® в Республіці Білорусь.

Сертификат лицензированного спикера TrainMic, Качур Светлана Алексеевна